18.06.2019 r. nr sesji IX/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lututów za 2018 rok:

1.wystąpienie Wójta Gminy Lututów,

 1. debata nad raportem o stanie gminy Lututów za 2018 rok:

     - głosy radnych,

     - głosy mieszkańców.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lututów za 2018 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2018 rok:
 3. wystąpienie Wójta Gminy Lututów,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu wyrażonej w uchwale Nr III/88/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lututów z tytułu wykonania budżetu Gminy Lututów za 2018 r.,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lututów odnośnie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lututów za 2018 r.
 7. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Lututów za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lututów za 2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat w Dziennym Domu Pomocy w Hucie jak również tryb ich pobierania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lututów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Matusiak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:243

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-06-24 10:35:45Piotr Matusiakaktualizacja18.06.2019 r. nr sesji IX/2019
2019-06-24 10:06:23Piotr Matusiakaktualizacja18.06.2019 r. nr sesji IX/2019
2019-06-11 14:41:33Piotr Matusiakaktualizacja18.06.2019 r. nr sesji IX/2019
2019-06-11 14:35:30Piotr Matusiakaktualizacja18.06.2019 r. nr sesji IX/2019