26.03.2019 r. nr sesji VII/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI sesji Rady Gminy.

4. Wręczenie statuetek za promowanie sportu na terenie Gminy Lututów.

5. Wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych nowo wybranym Sołtysom.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

7. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lututów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Lututów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieruszowskiemu.

17. Interpelacje i wnioski Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Protokół z sesji nr VIII /2019

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-03-28
Data publikacji:2019-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:135