Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o dyżurach

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją najbliższych  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w dniu poprzedzającym tj. w dniu 12 października br. dyżur telefoniczny pełnić będzie :

 

- Pani Agnieszka Sadowska – ds. ewidencji ludności pod numerem  695460225

- Pan Marcin Sobczak – urzędnik wyborczy pod numerem            695379146

- Pani Magdalena Kałuża – Sekretarz Gminy pod numerem           695374758

11 października 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dyżurach

10.10.2019 r. XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

11 października 2019
Czytaj więcej o: 10.10.2019 r. XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

Obwodowe Komisje Wyborcze

4 października 2019
Czytaj więcej o: Obwodowe Komisje Wyborcze

03.10.2019r XII Sesja Rady Gminy

4 października 2019
Czytaj więcej o: 03.10.2019r XII Sesja Rady Gminy

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 260/2019

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 201 l r . - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n a dzień 13 października 201 9 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I postanawia, co następuje:

§1-
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 238/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Po stanowienia.

§2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki prac y komisji zapewnia Wójt Gminy Lututów.

§3 .
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu

Agata Sobieszek- Krzywicka

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.
Gm. Lututów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Lututów, ul. Klonowska 8 Termin: 2 października 2019 r. o godz. 15:30

23 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lututów

POSTANOWIENIE NR 238/2019
Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lututów Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Sieradzu I postanawia, co następuje:
§1 -
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 6 do postanowienia.
§2 .
Składy Kom isji podaje się do publicznej wia dom ości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Sieradzu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lututowie.
§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                       Komisarz Wyborczy
                                                                                                                                                                                                                                                        w Sieradzu I
                                                                                                                                                                                                                                                   Agata Sobieszek -Krzywicka

Załączniki do postanowienia nr 238/2019
Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Lututowie, Wieruszowska 28A , 98-360
Lututów:


1. Angelina Elżbieta Bartodziej, zgłoszona przez KWW KONFEDERACI RAZEM , zam. Piaski

2. Dorota Białek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO ,NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Kazimiera Ewa Chrobot, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lututów

4. Agata Grażyna Głowinkowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Lututów

5. Małgorzata Maria Nawrocka, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Piaski

6. Jerzy Pietrzyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Knapy 7. Karolina Tyka, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Kolonia Jaźwiny

 

Załącznik nr 2


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Filialna Szkoła Podstawowa w Niemojewie, Lipowa 19, 98 360 Lututów:

1. Agata Bartosik, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Oleśnica

2. Dawid Jan Bartoszek, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Lututów

3. Monika Sylwia Bartoszek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

4. Krzysztof Mes, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kłoniczki

5. Jarosław Nolbert, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

6. Tomasz Perdek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Łęki Małe
7. Milena Maria Sokołowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Lututów

 

Załącznik nr 3


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Dzienny Dom Pomocy, Huta 46, 98-360 Lututów:

1. Daniel Piotr Grzesiak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chojny

2. Renata Leszczyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO. NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Edyta Mikołajczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Knapy

4. Elżbieta Olejnik, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Czarna

5. Andrzej Pichlak, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Huta

6. Anna Maria Pichlak, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Kolonia Dobrosław

7. Jarosław Adam Siwik, zgłoszony przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Swoboda

 

Załącznik nr 4


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Filialna Szkoła Podstawowa w Swobodzie, Swoboda 6, 98-360
Lututów:


1. Marlena Bak , zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Lututów

2. Paweł Piotr Karpiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Swoboda

3. Anna Jolanta Misiek, zgłoszona przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Kolonia Dobrosław

4. Ryszard Misiek, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Kolonia Dobrosław

5. Elżbieta Orzeł, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

6. Dorota Magdalena Szremska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Piaski

7. Kamila Helena Tomczyk , zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .NIPL ZIELONI, zam. Piaski

 

Załącznik nr 5


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Przedszkole Publiczne w Lututowie, Wieruszowska 18,98-360
Lututów:


1. Kazimierz Kaczmarek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dobrosław

2. Włodzimierz Andrzej Kucharski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Lututów

3. Justyna Maria Misiek, zgłoszona przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Kolonia Dobrosław

4. Dorota Maria Nawrocka, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Lututów

5. Katarzyna Iwona Nawrocka, zgłoszona przez KWW POLSKA SOCJALNA, zam. Augustynów

6. Jan Adam Nawrocki, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Lututów

7. Anna Katarzyna Sobiela, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Piaski

8. Tomasz Adam Tomczyk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO ,NIPL ZIELONI, zam. Lututów

9. Ewa Trzebska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

 

Załącznik nr 6


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa w Lututowie, Jana Pawła Stalskiego 5,9 8
360 Lututów:


1. Elżbieta Adamczyk, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Lututów

2. Sławomir Waldemar Dundziak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .NIPL ZIELONI, zam. Lututów

3. Marta Kalus, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lututów

4. Aleksandra Kowalczyk, zgłoszona przez KW KORWIN, zam . Leszczyn

5. Krzysztof Nawrocki, zgłoszony przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Piaski

6. Karol Edward Siwik, zgłoszony przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Swoboda

7. Dariusz Szyszka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lututów

23 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lututów

"PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY LUTUTÓW - 2019."

19 września 2019
Czytaj więcej o: "PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY LUTUTÓW - 2019."

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

18 września 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 18 września 2019 roku

Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa

16 września 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa

Informacja o losowaniu składów komisji

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Lututów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I informuje, co następuje:

 

 

  • 1

W dniu 18 września (środa) 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lututowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

  • 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu I

 

Agata Sobieszek-Krzywicka

13 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja o losowaniu składów komisji

12.09.2019 XI Sesja Rady Gminy

13 września 2019
Czytaj więcej o: 12.09.2019 XI Sesja Rady Gminy

25.07.2019 X sesja Rady Gminy

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: 25.07.2019 X sesja Rady Gminy

,,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI CHOJNY GM. LUTUTÓW NA DZIAŁCE 144/2.”

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ,,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI CHOJNY GM. LUTUTÓW NA DZIAŁCE 144/2.”

ZAKUP OPAŁU (WĘGLA, MIAŁU I ECO-GROSZKU) DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUTUTÓW WRAZ Z DOSTAWĄ nr ref. IGN.271.5.2019

4 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZAKUP OPAŁU (WĘGLA, MIAŁU I ECO-GROSZKU) DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUTUTÓW WRAZ Z DOSTAWĄ nr ref. IGN.271.5.2019

Obowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E.L119/1), dalej RODO informuję, że:

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe za 2018 rok