Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

25.07.2019 X sesja Rady Gminy GODZ. 10.00

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: 25.07.2019 X sesja Rady Gminy GODZ. 10.00

,,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI CHOJNY GM. LUTUTÓW NA DZIAŁCE 144/2.”

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: ,,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI CHOJNY GM. LUTUTÓW NA DZIAŁCE 144/2.”

Kurenda dot. przyjmowania wniosków w sprawie suszy.

K U R E N D A

Wójt Gminy w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 uprzejmie informuje, że w związku z klęską suszy na terenie tut. Gminy od 09 lipca 2019 r. /wtorek/ do 19 lipca 2019 r. /piątek/ będą przyjmowane wnioski o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych. Przedmiotem szacowania będą szkody powstałe wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (susza) w następujących uprawach: zboża jare i ozime – kategoria gleby I i II, kukurydza na ziarno i na kiszonkę – kategoria gleby I, warzywa gruntowe – kategoria gleby I, krzewy owocowe – kategoria gleby I i II, drzewa owocowe – kategoria gleby I, truskawki – kategoria gleby I i II oraz rośliny strączkowe – kategoria gleby I i II. Oszacowaniu podlegać będą również zgłoszone szkody w użytkach zielonych – do 40 % plonu oraz w zielonkach pastwiskowych – do 30 % plonu. Wnioski /druki/ można pobrać w p. nr 7 I piętro oraz w p. nr 23 I piętro budynku Urzędu Gminy w Lututowie lub elektronicznie ze strony www.bip.lututowgmina.pl oraz www.lututowgmina.pl. Natomiast pobrane wnioski łącznie z wydrukiem złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 należy składać w p. 7, I piętro budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Lututów, dnia 8 lipca 2019 r.

W ó j t  G m i n y

/-/ Marek Pikuła

8 lipca 2019
Czytaj więcej o: Kurenda dot. przyjmowania wniosków w sprawie suszy.

ZAKUP OPAŁU (WĘGLA, MIAŁU I ECO-GROSZKU) DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUTUTÓW WRAZ Z DOSTAWĄ nr ref. IGN.271.5.2019

4 lipca 2019
Czytaj więcej o: ZAKUP OPAŁU (WĘGLA, MIAŁU I ECO-GROSZKU) DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUTUTÓW WRAZ Z DOSTAWĄ nr ref. IGN.271.5.2019

Obowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E.L119/1), dalej RODO informuję, że:

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Obowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok

Sprawozdania I kw. 2019

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania I kw. 2019

18.06.2019 r. nr sesji IX/2019

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: 18.06.2019 r. nr sesji IX/2019

RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2018 R.

31 maja 2019
Czytaj więcej o: RAPORT O STANIE GMINY LUTUTÓW ZA 2018 R.

Nabór na wolne stanowisko : Pracownik ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego, Karty Dużej Rodziny oraz Dobry Start

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko : Pracownik ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego, Karty Dużej Rodziny oraz Dobry Start

OBWIESZCZENIE

14 maja 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

POSTANOWIENIE NR 108/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu E uropejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

10 maja 2019
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 108/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu E uropejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska

30 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Ministra Środowiska

Informacje różne

30 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Informacje różne

24.04.2019 r. nr sesji VIII/2019

25 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: 24.04.2019 r. nr sesji VIII/2019